Realizacje

Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji budowlanych od projektu aż po odbiór przez inwestora. Ponadto wykonujemy konstrukcje stalowe: hale, budynki, wiaty przemysłowe, powierzchnie magazynowe oraz prefakbrykaty stalowe. Specjalizujemy się w projektowaniu technologii oczyszczania ścieków i technologii uzdatniania wody. Projektujemy i budujemy przepompownie ścieków i wody, oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody wraz z technologią i rozruchem

Jesteśmy firmą odpowiedzialną i zorganizowaną, śmiało podejmujemy „odważne” rozwiązania.

 

 

 

Zestawienie  największych kontraktów w ciągu ostatnich lat

Lp.InwestorInwestycja

Wartość

Brutto [zł]

Termin realizacji
1.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

41-902 Bytom, pl. T. Kościuszki II

Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie gminy Bytom – część D26 448 928,3509.2009r. do 11.2010r.
2.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

41-902 Bytom, pl. T. Kościuszki II

Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie gminy Bytom – część F25 008 613,7409.2009r. do 11.2010r.
3.„Dunajec” Sp. Z o.o. z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 100.Zaprojektowanie i budowa (przebudowa) oczyszczalni ścieków w Bartkowej-Posadowej, Siennej, Tropiu i Rożnowie.20 364 453,6721.12.2011r. do 15.05.2014r.
4.

Miasto i Gmina Szczawnica

ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica

Rozbudowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody dla miasta Szczawnica z elementami ochrony środowiska15 135 028,9306.2009r.do 08.2011r.
5.Urząd Gminy Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z przyłączami energetycznymi oraz biologiczną oczyszczalnią ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Kiczory7 591 151,5230.08.2011r. do 15.05.2013r.
6.Urząd Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz z siedzibą 32-720 Nowy Wiśnicz Rynek 38Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Starym Wiśniczu7 234 654,8308.2010r. do 07.2012r.
7.

Miasto i Gmina Szczawnica

ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica

Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Szczawnicy i Spiskiej Beli jako element ochrony środowiska i budowania wspólnej oferty turystycznej.4 768 306,2406.2014r. do 01.12.2014r.
8.

Urząd Gminy Jabłonka

34-480 Jabłonka, ul. 3-go Maja

“Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Jabłonka w Matonogach Góra etap I i III, Lipnica Mała etap VII4 678 291,4908.2008r.do 12.2009r.
9.

Urząd gminy Lanckorona

34-143 Lanckorona, ul. Krakowska 473

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w centrum Lanckorony4 513 528,1206.2010r. do 08.2012r.
10.

Miasto i Gmina Szczawnica

ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica

Wzrost atrakcyjności turystycznej Szczawnicy i Leśnicy – miast pogranicza polsko – słowackiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej –

budowa parkingu dwupoziomowego przy ul. Flisackiej i Pienińskiej wraz z obiektami usługowymi.

4 487 140,8608.01.2015r.-30.08.2015r.
11.

Wójt Gminy Lipnica Wielka

34-483 Lipnica Wielka

“Budowa kanalizacji sanitarnej we wsni Lipnica Wielka etap II- zadanie I i II”3 898 915,4924.05.2010r.do 20.05.2011r.
12.Zakład Gospodarki Odpadami S.A. z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała ul. Krakowska 315d.Budowa poczyszczalni odcieków ze składowiska odpadów na terenie ZGO S.A. w Bielsku-Białej wraz z uzbrojeniem zewnętrznym.3 202 305,0020.03.2013r. do 30.09.2014r.
13.

Miasto i Gmina Szczawnica

ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica

„Ochrona przeciwpowodziowa miasta Szczawnica polegającą na modernizacji zabudowy potoku Grajcarek w km 1+650 do 4+100 w m. Szczawnica.”2 953 281,1714.05.2015r.-25.11.2015r.
14.

Urząd Gminy Jabłonka

Ul. 3 Maja 1

34-480 Jabłonka

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Podwilk etap II2 855 695,5914.11.2011r. do 28.08.2013r.
15.

Urząd gminy Lanckorona

34-143 Lanckorona, ul. Krakowska 473

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Lanckorona

Ławki.

666 834,4511.2011r. do 06.2012r.
16.

Miasto i Gmina Szczawnica

ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica

Remont wlotu na zbiornik ujęcia wody pitnej „Pokrzywy” w Szczawnicy541 200,0006.2009r. do 08.2011r.
17.Urząd Gminy Łososina Dolna z siedzibą 33-314 Łososina Dolna 300Budowa placu wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej.345 948,3426.05.2014r. do 15.10.2014r.
18.Urząd Gminy i Miasta Dobczyce z siedzibą 32-410 Dobczyce, Rynek 26Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym i drogami dojazdowymi do pompowni w Gminie Dobczyce oraz w Gminie Siepraw w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego”- kontrakt nr I3 911 000,9608.2011r. do 12.2012r.
19.Urząd Gminy i Miasta Dobczyce z siedzibą 32-410 Dobczyce, Rynek 26Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Dobczyce-przyłącza realizowane w ramach kontraktu I935 412,5718.06.2012r. do 07.12.2012r.
20.„GABI” Agnieszka Łyszczarz z siedzibą 37-121 Husów 57Budowa budynku hali magazynowej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, napowietrzną częścią instalacji elektrycznej oraz miejscami postojowymi zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 1550 w m. Husów gm. Markowa.1 610 685,0015.09.2014r. – 02.10.2014r.
21.„GABI” Agnieszka Łyszczarz z siedzibą 37-121 Husów 57Wykonanie budynku biurowego wraz z częścią magazynową.2 430 000,0030.11.2015r. – 28.02.2017r.
22.

KRAKVET Marek Batko

Sp. k.

Czarnochowice 269

Budowa budynku hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną zlokalizowanego ul. Półłanki, 30-740 Kraków dz. nr ewid.: 17/14, 17/16 obr. Podgórze.7 156 570,3531.03.2016r. – 23.12.2016r.
23.Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym TarguRozbudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w miejscowościach Szczawnica i Szlachtowa w km 7+050,00 – 7+727,15, 8+265,11 – 8+692,00 oraz 9+233,00 -9+865,00.3 394 136,5120.04.2016r. – 30.09.2016r.
24.BUD-DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Sp. J., 32-825 Borzęcin Przyborów 398Remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych gm. Tarnów – umowa podwykonawcza110 240,7810.07.2017r. – 01.08.2017r.
25.Gospodarstwo Rolne – Grzegorz Synowiec z siedzibą 32-765 Rzezawa, Łazy 641Budowa hali magazynowej dz. nr ewid.: 953/4 w m. Łazy672 810,0002.03.2017r. – 31.07.2017r.
26.

Demetrix  Sp. z o.o. Sp. k.

41-940 Piekary Śląskie

ul. 1 Maja 35

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie TAURON Wydobycie S.A. w m. Jaworzno939 876,6323.11.2016r. – 21.07.2017r.
27.Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy „Lwigród” Sp. z o.o. z siedzibą 33-380 Krynica Zdrój, Park Romana Nitribitta 6Budowa zakładu przyrodoleczniczego Lwigród wraz z basenem leczniczym z wodą mineralną w Krynicy Zdroju – etap I stan surowy2 546 115,6803.08.2017r. – 20.05.2018r.
28.Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy „Lwigród” Sp. z o.o. z siedzibą 33-380 Krynica Zdrój, Park Romana Nitribitta 6Budowa zakładu przyrodoleczniczego Lwigród wraz z basenem leczniczym z wodą mineralną w Krynicy Zdroju – etap II stan „pod klucz wraz z wyposażeniem”6 750 753,2602.05.2018r. – 31.12.2018r.
29.

Gmina Iwkowa

32-861 Iwkowa 468

Budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną na terenie gminy Iwkowa – Budowa oczyszczalni ścieków Qśrd=450m3/d w miejscowości Kąty na działkach nr 10, 92/1, 93 obręb Kąty, gmina Iwkowa11 004 755,4529.05.2018r. – 31.08.2019r.
30.

Geberit Sp. z o.o.

ul. Postępu 1

02-676 Warszawa

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego polegająca na budowie części dwukondygnacyjnej w obrębie jego kubatury, wraz z przebudową instalacji elektrycznych, wod.-kan. oraz klimatyzacji i wentylacji na działce 931/15 obręb Modlniczka, gm. Wielka Wieś przy ul. Handlowców 13 w Modlniczce1 671 025,1113.02.2019r. – 30.06.2019r.
32.P.P.H.U „HUR-POL” Huras Sebastian z siedzibą Rudnik Wielki, ul. Słoneczna 24, 42-260 Kamienica PolskaBudowa mechaniczno-chemiczno-biologicznej oczyszczalni ścieków przy zastosowaniu niskoreagentowej technologii oczyszczania ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą11 089 680,0014.11.2018r. – 31.12.2019r.
33.Celna Sp. z o.o.Budowa budynku o funkcji handlowo-usługowej i apartamentowej w Krakowie na dz. nr ew. 10/4, 511, 601 obręb 13-Podgórze6 150 000,00 zł04.10.2018r.- 31.03.2020r.
34.Narodowy Bank Polskim z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, 00-919 WarszawaPrzebudowa pomieszczeń parteru budynku Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie do realizacji funkcji edukacyjno-konferencyjnych1 418.083,94 zł08.03.2019r-31.03.2020r.

 

 

Read More

Generalny wykonawca inwestycji budowlanych – Wikar

Jesteśmy firmą budowlaną z wieloletnim doświadczeniem, specjalizującą się w kompleksowych pracach budowlanych oraz generalnym wykonawstwie inwestycji. Jako jeden z liderów tego rynku świadczymy usługi na najwyższym, światowy poziomie.

Budownictwo – generalny wykonawca inwestycji w Polsce

Od wielu lat zajmujemy się generalnym wykonawstwem inwestycji budowalnych, produkcji konstrukcji stalowych czy też projektowaniu i przygotowaniu oczyszczalni ścieków oraz hal przemysłowych. Z naszych usług skorzystało już setki zadowolonych inwestorów. Dołącz do grona usatysfakcjonowanych klientów i skontaktuj się z nami! Sprawdź nasze realizacja budowlane

Najniższe koszty inwestycji budowlanych! Zadzwoń : tel. : +48 503 051 033

Wikar Spółka z o.o. lider branży budowlanej!